One of the leading importers of aluminium

Ապակիների մշակում

2009 թ.-ից «ԱՍԷԴԼ» ՍՊԸ-ն զբաղվում է շուրջ 5 երկրներից ներմուծվող ապակիների մշակմամբ՝ կտրում, եզրերի հղկում, փա...

Ապակիների կտրում, անցքերի բացում և փորվածքներ

«ԱՍԷԴԼ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է 3-20մմ հաստությամբ ապակիների և 4/4, 5/5, 6/6 լամեքս ապակիների կտրում: Գործընթացն իրակա...

Սոսնձում

Հատուկ սոսինձը ուլտրամանուշակագույն լույսի ազդեցության ներքո չորանում է, ստեղծելով միացությունների ամրություն՝ ապակին՝ ապակուն,...

Ավազահարում և մակերեսի լաքապատում

 Ավազահարման եղանակով ապակու վրա ստանում ենք տարբեր նախշեր և պատկերներ:  Ավազահարումը կատարվում է մշակման և կոփման աշ...

10 Mikoyan str., Yerevan, Armenia

Tel: (+374-10) 67 10 21, 67 41 00, 67 00 41, 67 10 41

© 2018 ԱՍԷԴԼ ՍՊԸ

Դիզայնը LIFE IT LLC, Ծրագրավորումը՝ SmartLine LLC