One of the leading importers of aluminium

Ապակիների կտրում, անցքերի բացում և փորվածքներ

«ԱՍԷԴԼ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է 3-20մմ հաստությամբ ապակիների և 4/4, 5/5, 6/6 լամեքս ապակիների կտրում: Գործընթացն իրականացվում է փորձառու մասնագետների կողմից՝ ժամանակակից տեխնիկայի միջոցով՝ ցանկացած ձևի ապակիներ կտրող համակարգչային կառավարմամբ ավտոմատ հաստոցով: Բարձր արտադրողականությամբ հաստոցը հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով իրականացնում է ինչպես ուղիղ, այնպես էլ կոր գծով  կտրում: 

Իրականացնում ենք նաև 3-59մմ տրամագծով անցքերի բացում՝ հորիզոնական և ուղղահայաց ծակող հաստոցներով, անցքերի եզրալայնացում

10 Mikoyan str., Yerevan, Armenia

Tel: (+374-10) 67 10 21, 67 41 00, 67 00 41, 67 10 41

© 2018 ԱՍԷԴԼ ՍՊԸ

Դիզայնը LIFE IT LLC, Ծրագրավորումը՝ SmartLine LLC